Omsättningen föll med 2,7 procent till 34,7 miljoner kronor.

Personalkostnaden för de oförändrat 17 snittanställda sjönk med 18 procent till 11,6 miljoner kronor. Samtidigt investerade Fokus 1,3 miljoner kronor på en ny hemsida.

Rörelseresultatet försämrades med 1,5 procent till -4,9 miljoner kronor.

Aktieägarna sköt till 5 miljoner kronor.