Under det senaste räkenskapsåret (brutet i november) minskade omsättningen med 41 procent till 2,1 miljoner kronor.

Personalkostnaden låg oförändrat på 1,38 miljoner kronor, motsvarande 115 000 kronor per månad, på 1,25 snittanställda.

Viktor Frisk gjorde en förlust på -285 000 kronor jämfört med en vinst föregående år på 1,2 miljoner kronor.