Den statliga Delegationen för senior arbetskraft tycker att riksdagen har allt för få ledamöter över 65 år.

Delegationen för senior arbetskraft har i en rapport studerat hur den politiska representationen motsvarar väljarnas demografi. Rapporten, Hur gamla är de som bestämmer, visar att två procent av riksdagsledamöterna är över 65 år. Men var fjärde väljare år 2018 var över 65 år.

56 procent av ledamöterna är mellan 30–49 år, 35 procent är mellan 50–64 år och sju procent är mellan 18–29 år. Både yngre och äldre är ”kraftigt underrepresenterade i rikspolitiken jämfört med den svenska väljarkåren”, kommer Delegationen för senior arbetskraft fram till.

”Äldre riksdagsledamöter är alldeles för sällsynta. De svenska partierna borde vara goda exempel och gå före, men rapporten visar tydligt att partierna inte tar till vara äldres kompetens och erfarenhet i rikspolitiken”, kommenterar delegationens ordförande Anna Hedborg.