Informationen ska presenteras på en presskonferens klockan 11 i dag. Men Christer Nylander, ordförande i Folkpartiets programkommitté, presenterar sju punkter på DN Debatt.

skatterna

Värnskatten avskaffas först. Marginalskatterna inte skilja sig "väsentligt från genomsnittet i jämförbara länder". Allt färre ska betala statlig skatt, genom att brytpunkten höjs "successivt". Däremot säger Folkpartiet inget om något ytterligare jobbskatteavdrag.

jobben

Motverka "höga lägstalöner" som utesluter "dem som inte klarar av att vara tillräckligt produktiva"
Yrkesintroduktionsavtal där unga får 75 procent av lägstalönen är "inte tillräckligt". Regelverket behöver förenklas.

skolan

Viktigast är en "väl fungerande kunskapsskola med höga ambitioner för varje elev" och "tydliga kunskapskrav, tidiga utvärderingar och trygga klassrum".

företagen

Företagens sjuklöneansvar avskaffas, i ett första steg den andra sjuklöneveckan, på sikt även den första.
 
arbetslösheten
En obligatorisk a-kassa som "omfattar alla som arbetar och vars ersättning utgår från inkomstbortfallsprincipen". Kompetenskonton och "andra stöd till omställning".
 
arbetsrätten
Vid uppsägningar ska turordningsreglerna i LAS bygga på kompetens och inte anställningstid.
 
jämställdheten
Stärkt jämställdhetsbonus, så att uttaget av föräldrapengarna jämnar ut sig mellan män och kvinnor, om inte det hjälper "bör" en tredje pappamånad bör införas.