Pr-byrån Fogel & Partners spränger med råge 30-miljoners kronor-vallen under räkenskapsåret 2018. Ägarna firar med.

Omsättningen ökade med 20 procent till 34,2 miljoner kronor. Byråintäkten ökade uppskattningsvis med 44 procent till 23 miljoner kronor. Personalkostnaden ökade också, med 62 procent till 12 miljoner kronor.

Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 11 miljoner kronor. Rörelsemarginalen minskade med 7,2 procentenheter till 49 procent. Personalstyrkan ökade från 6 till 9 snittanställda.

Ägarna firar med att ta ut hela 16 miljoner kronor av vinstmedlen.