Flashback är inte bara sajten där nästan alla får säga nästan vad som helst. Flashback är även en annonskanal, som sysselsätter tre anställda som tar ut månadslöner i stil med 45 000 kronor.
 
Under 2017 minskade dock Flashbacks omsättning med 18 procent till 3,3 miljoner kronor. Personalkostnaden bantades med 8,6 procent till 2,1 miljoner kronor. Trots det föll rörelseresultatet från 230 000 kronor år 2016 till en förlust på -89 000 kronor år 2017.
Ägarna tog likväl ut 500 000 kronor av vinstmedlen. Det var dock betydligt mindre än föregående år då ägarna tog ut 2,7 miljoner kronor.