Finansinspektionen har fattat ”beslut om det slutliga förslaget” till skärpt amorteringskrav. Förslaget skickas till regeringen för godkännande.  Förslaget går ut på att nya bolånetagare med bolån som överstiger 4,5 gånger bruttoinkomsten ska amortera minst 1 procent av skulderna utöver det befintliga amorteringskravet. Reglerna ska träda i kraft den 1 mars 2018.


Fastighetsmäklarförbundet anser att Finansinspektionen har tagit ett "ett olyckligt beslut".
Förbundet hänvisar i ett pressmeddelande till Mäklarpanelen och kommenterar:
”Det är ett faktum att bostadsmarknaden har mattats av och allt fler fastighetsmäklare tror på en fortsatt nedgång inom den kommande tremånadersperioden.”
 
Fastighetsmäklarförbundet anser att Finansinspektionens skärpta krav ”försämrar för svenska hushållens ekonomi och boendesituation ” och slår hårt mot ”utsatta grupper” som förstagångsköpare.