Bidraget gäller både för förberedelser och för genomförandet av seminariet. Bidraget räknas som allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete.
 
En slutrapport ska inlämnas senast 30 september 2018.