Högkonjunkturen rullade på. Spelbolagen annonserade som aldrig förr. Ändå lyfter in kvällstidningen Expressen i försäljning resultat under 2018.

Omsättningen för Expressen ökade med 0,1 procent till 1 458 miljoner kronor.

Annonseringen i de digitala kanalerna ökade med 9 procent under 2018.

Personalstyrkan minskade från 285 till 248 snittanställda och personalkostnaden bantades med 11 procent till 259 miljoner kronor. Rörelseresultatet minskade likväl med 12 procent till 15,2 miljoner kronor, vilket ger en marginal på 1,8(3,4) procent.

Omsättning per anställd ökade med 15 procent till 5,9 miljoner kronor. Personalkostnaden per anställd ökade med 2,3 procent till 1,0 miljoner kronor.