Den 2 maj 2017 presenterade kommissionen ett förslag till en förordning för en digital portal.


Via den digitala portalen ska det finnas lättillgänglig webbaserad och relevant information för medborgare och företag om de regler, rättigheter och krav som gäller på EU- och nationell nivå.
Denna databas blir då utgångspunkten för en gemensam digital ingång för företag och EU-medborgare, genom vilken sökning efter relevant hemsida i berörd medlemsstat ska kunna göras.
 
Medborgare och företag ska kunna ansöka om personbevis, studiestöd och det ska gå att registrera ett fordon eller företag. 14 sådana förfaranden ska finnas på portalen.
Svenskt Näringsliv, Kommerskollegium, Skatteverket, Försäkringskassan och Konsumentverket är för förslaget.
I nuläget anser inte regeringen att förslaget kommer att påverka gällande svenska regler.