Ersättningen är inte förenlig med den inre marknaden. Staten bryter på flera punkter mot regelverket. Fällningen är en seger för Städföretagen inom tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation Almega.
 
”Vi har i många år hävdat att statens merkostnadsersättning till Samhall leder till en osund konkurrens i städbranschen. Många av våra medlemsföretag upplever att Samhall lägger alltför låga anbud. Det riskerar att konkurrera ut privata entreprenörer med hjälp av statens pengar”, kommenterar Emma Unevik, ordförande i Almega Städföretagen.
 
Någon retroaktiv kompensation kommer dock Städföretagen inte att kunna räkna med.
Fällningen innebär att Sverige senast 31 december 2018 ska genomföra en åtgärdslista på sju punkter. Bland annat ska Sverige tillsätta en myndighet som kontrollerar Samhall. Genomförs inte åtgärderna kommer det att bli böter. 
 
Statssekreterare Annica Dahl på Arbetsmarknadsdepartementet skriver i ett mejl:
 
”Det är välkommet att kommissionen lämnat beslut i en fråga där det rått oklarhet under flera år. Beslutet innebär att kommissionen godkänner kostnadsersättningen till Samhall med vissa justeringar. Det innebär att Samhall kommer att kunna leva kvar och det är väldigt viktigt.”