Kommunikationsbyrån ETC Kommunikation minskar omsättningen under 2918, men går fortsatt med vinst.

Under 2018 minskade omsättningen i ETC Kommunikation med 16 procent till 5,9 miljoner kronor.

Rörelseresultatet ökade med 70 procent till 52 000 kronor. Rörelsemarginalen ökade med 0,4 procentenheter till 0,9 procent. Antalet snittanställda minskade från 6,0 till 4,2. Omsättningen per anställd ökade med 21 procent till 1,42 miljoner kronor. Personalkostnaden per anställd ökade med 38 procent till 956 000 kronor.