Under torsdagen kom Centerpartiet med krav på ursprungsmärkning även för mejeriprodukter. I samband med utspelet lanserar partiet också kampanjsajten hållbart.se, utvecklad tillsammans med partiets digitala byrå For Sure och mediebyrån Scream. 
 
Enligt Eskil Erlandsson grundar sig förslaget om ursprungsmärkning på mjölk och andra mejeriprodukter på en ökad efterfrågan hos konsumenterna. 
 
– Jag tror att det finns en stor efterfrågan bland konsumenter att kunna härleda var i stort sett all mat kommer från. Det är därför som vi nu, steg för steg, inför krav på ursprungsmärkning. Vi har redan gjort det när det gäller frukt och grönt och kött och håller just nu på med charkuterier, säger Eskil Erlandsson.
 
Vilket är nästas steg, vilken matkategori står på tur i fråga om krav på ursprungsmärkning?
– En stor produkt som vi använder oss av väldigt mycket är gryn och olika sorter spannmål.
 
När är hela kedjan av svensk livsmedelsproduktion ursprungsmärkt?
– Många inom branschen har ju redan infört det på frivillig väg, apropå den rejäla konsumentefterfrågan. Vi kan se att fler produkter inkluderas månad för månad. 
 
Matfrågor fick  en framskjuten position inför Europaparlamentsvalet. Hur viktig blir frågan i riksdagsvalet?
– Mat och djurskydd har alltid varit viktiga frågor och i EU-valet hamnade fokus mycket på grisvälfärden. Mat är en viktig del av vår tillvaro. Mat är viktigt för barnen i skolan och äldre som är omsorgsberoende men också för dig och mig som är däremellan. 
 
Eskil Erlandsson lyfter fram mediernas intresse för råvaror och matlagning som en viktig faktor för att få upp livsmedelsfrågan på samhällsagendan. 
 
– Det går inte att slå upp en tidning eller slå på en tv-kanal utan att matlagning berörs. Mat har i stegrande grad hamnat i fokus i medierna och det jag tycker att det är jätteroligt att (mediernas) ökade intresse för sund och bra mat också handlar om skolmat och mat för äldre.
 
Miljöpartiet anser att det går längre än vad Centerpartiet gör i fråga om ursprungsmärkning. Är det så?
– Det är jättebra att fler hjälper till, för det är ett långsiktigt arbete. Vi har alltid stått för bra mat och matproduktion och det är viktigt att alla hjälps åt, inte minst på det lokala planet. 
 
Men anser du att Miljöpartiets förslag om ursprungsmärkning går längre än Centerpartiets?
– Jag känner åtminstone inte till att de har några sådana förslag.
 
Enligt en Demoskopundersökning som Livsmedelsföretagen har gjort har ni betydligt lägre förtroende bland väljarna i matfrågor jämfört med Miljöpartiet, 39 procent mot era 17 procent. Hur ska ni vända det?
– Jag anser att vi med visionen om Matlandet, som jag som person dessutom varit mycket drivande i, har hjälp till att driva på om frågor kring mat och sundhet. 
 
Har ni misslyckats med att få ut det budskapet till väljarna?
– Man kan alltid önska sig väldigt mycket mer men jag tycker att vi har nått ut väldigt mycket på sistone och lyft fram matproduktionens betydelse för företagande och arbetstillfällen. Dessutom ser vi ju ett ökat intresse för mat rent allmänt. 
 
Hur ser du på att du i många väljares ögon personifierar Centerns och Alliansens livsmedelspolitik?
– I regeringsarbetet har jag ju den rollen och som person intresserar jag mig väldigt för de här frågorna. Inte minst för att det ska fortsatt ska finnas jobb i hela landet och för att det finns många arbetstillfällen för unga inom livsmedelsproduktion. 
 
Landsbygdsministern har inom ramen för Matlandet Sverige satt upp ett ambitiöst exportmål. De 50 miljarder kronor som Sverige exporterade livsmedel för 2008 ska fördubblas till 100 miljarder kronor till år 2020. 
 
Hur går det med exportmålet?
– Nu har jag inte de senaste siffrorna precis framför mig, men det går hyggligt. Det ligger på lite drygt 60 miljarder och exporten har ökat ganska kraftigt den senaste tiden. Mat var, tillsammans med läkemedel, den export som ökade mest under 2012. 
 
Vilka typer av livsmedel är det som ska rädda exportmålet?
– Det handlar om olika typer. Stort inom handeln med andra länder är fisk, fiskprodukter och dryck, men också beredda produkter som bakverk. 
 
Oscar Örum