Detta efter oenigheter och ”svåra konflikter”.


– Det har pågått i över tio år och har handlat om processfrågor, hur man ska leda och styra verksamheten, sakfrågorna, ja allt möjligt, säger Hanne Simonsen, pressekreterare på Miljöpartiet.
De inblandade lyfts helt enkelt bort från sina styrelseuppdrag i Miljöpartiet.
– Deras andra politiska uppdrag berörs inte.
Den nya interimsstyrelsen består av Max Troendlé (ordförande), Marléne Tamlin, Göran Hådén och Janine Alm Ericson. Alla är ledamöter i partistyrelsen.