”Vi vill göra en grundlig och förutsättningslös analys av bankunionen, nu när den varit i bruk under tre år”, kommenterar finansmarknadsminister Per Bolund (mp).
 
Utredare blir Anna-Karin Jatko, generaldirektör vid Exportkreditnämnden. Huvudsekreterare är Fredrik Bystedt, doktor i nationalekonomi.
Utredningen ska vara klar senast den 30 november 2019.
Svenska Bankföreningen, som företräder bankernas intressen, hälsar att de själva analyserar bankunionen och håller på att ta fram en rapport om saken, men inte har några ytterligare kommentarer nu.