Dagens stora samtalsämne har varit Moderaternas öppna brev, där partiet varnar för konsekvenserna om oppositionen vinner valet. Reaktionerna har varit starka och enligt Aftonbladet har tilltaget dessutom polisanmälts som grovt bedrägeri.
 
Många har reagerat på att brevet prytts med Stockholms läns landstings logotyp, snarare än partiets eget, något som fått Vänsterpartiet att beskylla Moderaterna för att förvandla landstinget till deras valkansli.
 
– Är det tillåtet att föra fram politisk propaganda på landstingets brevpapper? Om jag vill skicka ut budskap får jag väl göra det med hjälp av partiets pengar. Det är ju moderatpropaganda de går ut med, sade landstingsrådet Håkan Jörnehed (v) tidigare i dag till Dagens Opinion.
 
Enligt Stockholms läns landstings grafiska riktlinjer, som styr användningen av logotypen, är det dock tillåtet för partierna att använda sig av landstingets logotyp.
 
– Det finns inget i riktlinjerna som förbjuder de politiska partierna att använda landstingets logga, utan det är upp till varje parti att bedöma vad som är lämpligt, säger Katarina Winell, kommunikationschef vid Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting.
 
Däremot finns det anledning att se över riktlinjerna, fortsätter hon.
 
– De börjar få ett antal år på nacken och jag bedömer att vi någon gång under senhösten behöver revidera riktlinjerna, helt enkelt för att anpassa reglerna efter verkligheten och göra det tydligare för alla, säger Katarina Winell.
 
Exakt hur riktlinjerna ska förändras kan hon inte svara på i dag, då arbetet inte påbörjats.
 
Brevet finns också att läsa på landstingets hemsida. Där har det dock publicerats som ett pressmeddelande, och utan landstingsloggan, på en särskild del av sajten, något som är tillåtet för samtliga partier i fullmäktige så länge avsändare har satts ut.