Svenskt Näringsliv har spunnit loss bland annat att på att företag pekas ut som skurkar i spelet och trailers för spelet.
 
– Vi har haft diskussioner ett par dagar och det har gått fram och tillbaka. Trailerkampanjen skulle pågå till mitten av månaden. Då väljer vi att stänga ner spelet i helgen och avsluta insatsen, som har varit en provtryckning av ett helt nytt sätt att kommunicera för att se om det går att komma åt målgrupper vi annars inte når, som småföretagare och unga som får sitt första jobb, säger Arbetsmiljöverkets kommunikationschef Greta Svensson.
 
Spelet, The Boss, handlar om att man som arbetsgivare kan göra olika val.
– Man ska tydligt se alla val man gör. Det kan handla om att eluttag som inte är säkra kan leda till dödsfall. Vi har använt en del av speldramaturgin med (temat) Pengar eller livet. Men vi drog det för långt. De flesta företag jobbar ju hårt med sin arbetsmiljö, och vi vill inte att de ska känna sig anklagade.
Arbetsmiljöverket ska nu utvärdera spelet och det är inte omöjligt att det tas i bruk igen.
– Det kan hända att vi reviderar spelet och kör igång det igen. Nu pausar vi och utvärderar.
Arbetsmiljöverket har fått regeringsuppdraget att kampanja om osund konkurrens och har på olika sätt försökt att få liv i frågan.
– Om man sticker ut hakan och jobbar med lite annorlunda kommunikation, då får man reaktioner, men då uppmärksammas frågan om osund konkurrenskraft också. En av fem arbetsgivare tummar på reglerna för att klara konkurrensen. Vi ville säga att om de tummar på reglerna, då kan det gå illa. Det dör en person i arbetsrelaterade skador varje vecka. Bryter allt fler mot regler, får företag som gör rätt för sig svårt att hävda sig, då ställs hela ekonomin på spel, säger Greta Svensson och påpekar att både LO och Svenskt Näringsliv har bjudits in i frågan hur Arbetsmiljöverket jobbar med regeringsuppdraget om osund konkurrens.

Viker ni ner er för Svenskt Näringsliv?
– Vi ville inte ha en fortsatt debatt om fel fråga. Debatten handlade mer om spelet än frågan om osund konkurrens.
Greta Svensson är pressad även av JO som ska undersöka om Arbetsmiljöverket i en printkampanj har lyfta fram företag på ett allt för positivt sätt.

 

– Det är inte kul. Men det skulle vara ännu tråkigare att jobba med frågor som inte uppmärksammades alls, säger hon.