Sannolikt kommer Socialdemokraterna, som största parti, att presentera sin kandidat till talman.

Detta efter att Alliansen har frångått principen om största parti och utsett en egen kandidat, KUs ordförande Andreas Norlén.