Omsättningen för EditK ökade med 69 procent till 5,5 miljoner kronor.

Byrån stärkte också rörelsemarginalen med 7,3 procentenheter till 12 procent. Detta efter att rörelseresultatet ökade från 162 000 till 676 000 kronor.

Antalet anställda ökade från 3,5 till 4,3 snittanställda.