I måndags gick Allianspartierna ut med ett gemensamt klimatpolitiskt program, ett politikområde där energiförsörjning är en bärande del.

Detta var uppenbarligen inte nog för Kristdemokraterna, som nu kommer ut som allt hjärtligare kärnkraftskramare. Partiet kommer inte bara driva frågan om att hålla nu aktiva reaktorer igång utan även öppna för att bygga nya.

Partiledare Ebba Busch Thor tog tillfället i akt under tisdagens partiledardebatt i Expressens och Dagens Industris regi.

”Snarare än att stänga ner två reaktorer, behöver vi se till att de kan tjäna sin fulla livstid och snarare se att vi får fler och nya kärnkraftverk i Sverige”, sa hon under debatten, och beskrev en fortsatt och uppgraderad kärnkraft som det enda sättet att få till en hållbar klimatpolitik.

Utspelet verkade inte komma som en överraskning för någon av allianskollegorna på scenen, däremot en och annan partimedlem.

Varför kom kärnkraftsbeskedet just idag, under partiledardebatten?
– Sverige måste klara av att göra en grön, offensiv, omställning. Då bygger på att vi får ned utsläppen inom tranportsektorn men också att vi lyckas minska utsläppen inom basindustrin, säger Ebba Busch Thor till Dagens Opinion.

”Vi behöver mer el, inte mindre el”, lyder partiledarens motivering.

– Då är det dumt med förtida nedläggningar av reaktorer som skulle kunna ha en mycket längre livscykel, om det tillämpas pårätt sätt.

Hur hänger kärnkraftsutspelet ihop med den gemensamma klimatpolitik som ni inom Alliansen presenterade igår? Var det förankrat hos de övriga borgerliga partiledarna att du skulle komma med nyheten just ikväll?
– Det är Kristdemokraternas åsikt att vi behöver välkomna den rena, utsläppsfria, kärnkraften i mycket högre utsträckning än vi hr gjort från politiskt håll.

Ebba Busch Thor poängterar att Kristdemokraterna fortsatt står bakom den blocköverskridande energiöverenskommelsen från 2016, samma uppgörelse som en annan kärnkraftsvän, Jan Björklund, och hans Liberalerna lämnade mitt under samtalen just på grund av en oro för den skulle leda till att fler kärnkraftsreaktorer skulle avvecklas i förtid.

– Men ska vi kunna kombinera energiöverenskommelsen med de högt ställda klimatmålen, då måste vi tillåta reaktorer att leva så länge som möjligt och inte lägga ner dem i förtid.

Kan du tänka dig att bygga nya reaktorer?
– Jag gör en viss öppning för det, men det måste i så fall ske på befintliga platser. Men tyngdpunkten i vårt förslag ligger på att utnyttja den fulla potentialen i de reaktorer som redan finns.

– Man kan också tänka sig att göra upphandlingar över längre terminer, vilket säkrar tryggare elavtal.

Ska vi i Sverige satsa mer på forskning kring ny reaktorteknik och den fjärde generationens kärnkraft?
– Vi har ju varit med och tagit bort mycket av den typen av förbud som förhindrade det, och nu bör vi absolut passa på att nyttja den möjligheten.

Barsebäck 2040?
– Nja, det är inte min uppgift att sia om. Min uppgift är att säga att Sverige behöver mer el, inte mindre el, och att vi absolut inte får hamna i ett läge där vi får ett ännu större effektunderskott än vad många redan nu tror att vi kommer att få. Vi ska inte behöva importera skitit kolkraft från Tyskland.

En energiöverenskommelsekollega som inte ger mycket för Kristdemokraternas nya giv i kärnkraftsfrågan är Miljöpartiets språkrör Isabella Lövin.

– Alltså, det var ju…, säger hon till Dagens Opinion, och utvecklar:

– Ska vi tala om effektivt klimatarbete så är ju kärnkraft extremt dyrt att investera i. Det är bara att titta på Storbritannien och de motsvarande hundratals miljarder kronor som läggs på subventioner till den nya kärnkraft man satsat på där, säger Isabella Lövin.

Även Sverigedemokraterna vill hålla Ringhals i drift och dessutom att en svensk forskningsreaktor ska byggas.

Oscar Örum