Regeringen inför som aviserat en rejäl höjning maxbeloppet för böter för företag som har begått brott.

Enligt en proposition ska maxbeloppet för en företagsbot höjas från 10 miljoner kronor till 500 miljoner kronor ”för allvarliga brott som begås av större företag”. Företagets betalningsförmåga ska styra företagsbotens storlek, är det tänkt.

”Genom förslaget stärker vi det straffrättsliga skyddet mot särskilt allvarlig brottslighet som begås i företag. Det kan till exempel röra sig om internationella mutbrott, penningtvätt eller allvarliga miljö- eller arbetsmiljöbrott. Det är angeläget att straffrättsliga sanktioner mot företag på ett effektivt sätt kan motverka att brottslighet begås i verksamheten”, säger justitieminister Morgan Johansson (s).