I oktober nominerade Kommunal via  förbundsordförande Tobias Baudin sig själva till Svenska jämställdhetspriset 2018 med motiveringen att förbundet "i avtalsrörelsen 2016 lyckades driva igenom en historiskt stor satsning på arbetsmarknadens enskilt största yrkesgrupp, undersköterskor".
 
Diskrimineringsombudsmannen verkar inte helt bländad. 
 
En studerandemedlem i Kommunal har gratis samma förmåner som betalande medlemmar. Detta vill en kvinna i Helsingborg studerande på Komvux komma åt. Men Kommunal erbjuder studerandemedlemskap bara till personer som ”genomgår yrkesinriktad utbildning i ungdomsskola” och det innebär i praktiken max 20 år, enligt DO.
 
DO kräver att Kommunal ska betala 30 000 kronor i ersättning till kvinnan.
”Enligt vår bedömning har en person som studerar på komvux lika starkt intresse av medlemskap som en gymnasieelev som läser samma utbildning”, kommenterar Martin Mörk, chef för DOs processenhet.