Verksamheten på Dagens Nyheter går med vinst, om än med klen marginal.

Under 2018 minskade omsättningen med 3,9 procent till 1,45 miljarder kronor. Annonsintäkterna för pappret (print) föll med 13 procent. Men intäkterna från prenumerationer ökade från 943 till 970 miljoner kronor. Antalet digitala prenumeranter ökade med 40 procent till 155 000 av totalt 320 000 prenumeranter.
Rörelseresultatet ökade med 28 procent till 5,2 miljoner kronor. Rörelsemarginalen ökade 0,1 procentenheter till blygsamma 0,6 procent.

Räntekostnader på 10,8(10,6) miljoner belastar dock slutresultatet. DN tog emot 12,3 (21,7) miljoner kronor i koncernbidrag. Resultatet på sista raden blev därmed 9,5 (6,4) miljoner kronor.

Antalet snittanställda minskade från 202 till 184.