Nyligen aviserade Konstitutionsutskottet (KU) i Sveriges Riksdag en obligatorisk utbildning för statstjänstemän i ett pressmeddelande. För oss i Djurägarna Sverige och Fyra M är det uppenbart att inte bara en utbildning är nödvändig utan också en upprensning av det myndighetsmissbruk som drabbar enskilda medborgare – vuxna, barn och djurägare. Sverige är inte längre en rättsstat.
 
Fackförbundet ST har länge drivit frågan om en utbildning för statstjänstemän och under en paneldebatt den 17 maj 2018 konstaterades att kunskapsluckorna om rättigheter och skyldigheter i myndighetsutövningen är stora. Under paneldebatten nämndes även att kunskapen om rättsprinciper och den statliga värdegrunden är central – och ofta saknas.
 
Vi som drabbas av den svenska rättsrötan instämmer helt. Inte ens länsstyrelser, tingsrätter och förvaltningsrätter rättar sig efter svenska rättsprinciper eller den statliga värdegrunden såsom den beskrivs på pappret. Det är inte bara anmärkningsvärt. Det är skrämmande. Och att rättshaverierna har gått så långt och blivit så normaliserade att dagstidningen Dagens Nyheter sommaren 2017 publicerade en hel artikel med rubriken ”Så känner du igen en rättshaverist” visar hur stort avståndet är mellan den svenska verkligheten och makthavare som politiker och media. Det är farligt.
 
Det är inte rättshaveristerna som ökar. Det är rättvisan som minskar.
Bakgrunden till den efterfrågade utbildningen uppges vara alla skandaler de senaste åren – t ex Riksrevisionsverket och Transportstyrelsen. Men mörkertalet är stort. Media rapporterar sällan eller aldrig rättsrötan bland djurägare som får välskötta djur omhändertagna och dessutom en faktura på hela kalaset. Alla föräldrar och barn som drabbas hårt av rättsosäkerheten i svenska socialtjänster och tingsrätter där vårdnadstvister havererar och barn antingen tvångsomhändertas på ytterst lösa eller partiska grunder med falsifierade eller ”bortslarvade” bevis och dokument, nämns aldrig i media. Europadomstolen har kritiserat Sverige i rader av fall av barnrätt och familjerätt. Det rapporteras aldrig i media.
 
Under paneldebatten på fackförbundet ST citerades dessutom ett uttalande om att straffet för fel i myndighetsutövningen behövde ha i åtanke att staten ändå måste vara en attraktiv arbetsgivare. Men det får aldrig bli billigare att begå brott i en myndighet än utanför. Snarare tvärtom.
 
Det är vår fasta övertygelse att en utbildning inte är tillräckligt för att komma tillrätta med den svenska rättsrötan. Och när KU:s ordförande Andreas Norlén håller ett anförande i riksdagen 2018 och konstaterar att svenska domstolar fungerar väl idag, blir vi beklämda. Insikten om att Sverige inte längre är en rättsstat har inte nått regeringen, Sveriges Riksdag eller KU och de vägrar lyssna trots upprepade försök.
 
En utbildning i rättsprinciper och värdegrund räcker inte när Sverige inte längre är en rättsstat enligt vedertagna principer. Det krävs snarare en externt tillsatt haverikommission.
 
Djurägarna Sverige
Fyra M