– Vi ställer upp i riksdagsvalet för att vi tycker att det finns brister i demokratin och att demokratin går att utveckla. Vi anser att människor ska ha inflytande oftare än var fjärde år, säger Direktdemokraternas pressansvarige Peter Iwanek.
 
Direktdemokraterna sitter för närvarande, under partibeteckningen Demoex, i Vallentuna kommunfullmäktige och har så gjort sedan 2002. Peter Iwanek tror att Direktdemokraterna kommer att behålla mandatet och tar det inte för osannolikt att partiet kan komma in även i andra kommuner. 
 
Grundbulten, och den enda politiska frågan, för det i övrigt opolitiska Direktdemokraterna är att alla medborgare ska kunna rösta direkt via internet i "alla stora frågor" på alla politiska nivåer. Tanken är att den direktdemokrat som fått ett mandat röstar i enlighet med denna "folkomröstning". Medborgarna ges också möjlighet att skicka in politiska förslag som via ombuden omvandlas till motioner. 
 
Det nuvarande folkomröstningssystemet fungerar inte, anser Peter Iwanek och pekar på att utgången i nio av tio folkomröstningar ignoreras av politikerna. Enligt honom ska kommuninvånare själva avgöra var en ny lekpark ska placeras, för att ta ett exempel på lokal direktdemokrati. 
 
Partiet anser att direktdemokrati kan vara ett "botemedel mot lobbyism". 
 
– Både de "onda" och de "goda" lobbyisterna pratar med de enskilda politikerna och den processen är inte särskilt transparent. När Miljöpartiet för inte så länge sedan lyfte frågan om en granskning av lobbyismen i Sverige röstade alla partier, förutom Vänsterpartiet och Miljöpartiet, nej. Det tycker jag är lite märkligt. Dessutom tar partierna emot anonyma partibidrag. 
 
Någon partiledare finns ännu inte och det är inte heller klart hur många talespersoner som ska bli partiets ansikten utåt. Men för partiet, som har uppskattningsvis 400-500 medlemmar, handlar det framför allt om att nå ut.
 
– Vår medlemsrekrytering är omfattande och vi använder sociala medier för att nå ut. Med tanke på att vi inte har miljoner i partikassan får man vara smart. Vi deltar också i event som Almedalen och det pågår en hel del lokala aktiviteter.
 
Hur stor är partikassan?
En del av partikassan kommer från Direktdemokraterna i Vallentuna och resterande från medlemsavgifter.
 
De som inte är datorvana eller har tillgång till internet. Kommer de inte att kunna delta  i folkomröstningarna?
– Jo, alla ska kunna komma åt röstsystemet, som idag är funktionellt men som behövas förfinas. Man röstar online, så det enda som behövs är en dator. Och de som inte har tillgång till en dator kan använda en på ett bibliotek. 
 
Kommer ni in i riksdagen?
– Ska jag svara som en politiker eller ärligt? Nej, men det finns alltid en chans beroende på vilket medieutrymme vi får. Fast chanserna är nog inte jättestora. 
 
Oscar Örum