Lagom till valet har 19-årige Hedy Mahmoudi, tillsammans med några unga partikamrater, dragit igång ungdomsförbundet Ung Direktdemokrat, Ung DD. 
 
– Vi vill samla unga och ge de som är samhällsintresserade men som kanske inte inte har så stor erfarenhet av direktdemokrati en väg in utvecklingsarbetet i Direktdemokraterna,  säger Hedy Mahmoudi, som till vardags studerar till civilingenjör och ekonom. 
 
I nuläget består Ung DD av en handfull medlemmar, men när väl ett fungerande medlemsregister upprättats kan medlemsantalet, sett till det stora intresset, öka till flera hundra, enligt Hedy Mahmoudi, som också är ordförande för Ung DD och riksdagskandidat för Direktdemokraterna. 
 
Än så länge är ungdomsförbundet bara i startgroparna och kommer initialt att fungera som en "samarbetspartner" till moderpartiet för att på sikt bli mer självständiga. 
 
Hur ser den typiske Ung DD-medlemmen ut?
– Kanske den som känner att det inte finns ett parti som representerar alla olika politiska åsikter som den har, vilket är vanligt bland ungdomar. Med direktdemokrati går det att ge stöd till olika partier i olika frågor. Många är också missnöjda med hur politiken ser ut i dag och många som är aktiva i andra ungdomsförbund känner att de inte får sin röst hörd på kongressen. Andra är bara nyfikna på att utveckla politik genom ny teknik. 
 
Vad är bra med direktdemokrati?
– Det är bra att alla får möjlighet att engagera sig i politiken även mellan valen, inte bara var fjärde år. 


Oscar Örum