Förra veckan kom beskedet att Diplomat-gruppens vd Oscar Hyléen skulle sluta och ersättas av internrekryteringen Sonja Rasin. Nu står det klart att han går till en fintech-sektorn.

Det är Bynk, som levererar finansiella tjänster, som utser Oscar Hyléen till vice vd och kommunikationsdirektör. Han kommer även att ingå i ledningsgruppen och rapportera direkt till Bynks vd Emil Hansson.

”Marknaden för finansiella tjänster är under kraftfull strukturell omvandling. Teknikutvecklingen möjliggör enklare, smartare och mer effektiva tjänster för privatpersoners ekonomi än vad traditionella aktörer kommer att kunna erbjuda. Techaktörer som Bynk, som utgår från användarupplevelsen, investerar i och bygger nya automatiserade lösningar utifrån människors behov, kommer successivt att revolutionera vår ekonomiska vardag”, kommenterar Oscar Hyléen.