Kommunikationsbyråkoncernen Diplomat-gruppen fusionerar tre av sina byråer till en kreativ jätte.

I fusionen ingår varumärkesbyrån Youme, digitalbyrån Repeat samt strategibyrån Strateg. Den nya byrån får namnet Strateg och får runt 70 medarbetare.

Hela Diplomatgruppen, som även driver pr-byrån Diplomat Communications och contentbyrån Tale har idag runt 100 medarbetare.

Nettoomsättningen ökade till 165 (90) miljoner kronor för Diplomat-gruppen. Byråintäkten ökade med 80 procent till 115 (65) miljoner kronor.