Fyra dagar efter att Dagens Industri skrev om regeringens ännu rätt anonyma direktinvesteringsutredning, fick Kina in en debattartikel om svensk brottslighet och en annons som handlade om den kinesiska statens tankar kring upproren i Hongkong i Dis systertidning Dagens Nyheter. Dis politiska redaktör PM Nilsson svarar på frågan om det handlar om en slump?

I måndags, 16 september, skrev PM Nilsson om Direktinvesteringsutredningen som regeringen har gett Sten Hekscher i uppgift att föreslå ett svenskt system för granskning av utländska direktinvesteringar och som ska redovisas senast den 2 november 2021.

Fyra dagar senare publicerar Dagens Nyheter en annons från Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region i Hongkong och Dagens Industri en debattartikel från den kinesiska ambassaden om kriminalitet i Stockholm.

Är detta en slump?
  – Jag tror att det är en ren slump. Att jag publicerade beror på att vi inte hade något bättre på sidan. Och hur länge DN har legat på annonsen har jag ingen aning om. Det är omöjligt för dom (kinesiska avsändare) att pricka in. Jag har inte pratat med någon om att få artikeln publicerad på fredag, säger PM Nilsson.

Känner ni på Dagens Industri att det finns kinesiska intressen som försöker använda er som kanal?
 – Nej, det gör vi inte. Däremot ägs Volvo Cars av ett kinesiskt företag, som också äger 15 procent av Volvo Lastvagnar. Kina är en jätteviktig aktör för svenskt näringsliv. Vi hör inte av dem mer än andra aktörer. De mest aktiva är de nordiska ambassaderna. De är ju absolut störst för svenskt näringsliv. Ska man titta på var svenska företag har sina pengar är det ett, Norge, två Finland och tre Danmark. De ambassaderna hör man av mycket.

PM Nilsson, hade inga betänkligheter att publicera debattartikeln från Kinas ambassad med ambassadör Gui Congyou som underskrivare.

Där står bland annat: ”Att stölder riktade mot kinesiska turister ”inte bara allvarligt förstört de kinesiska medborgarnas resor i Sverige, utan också oundvikligen skadat det svenska anseendet. Vi på ambassaden har upprepade gånger tvingats att utfärda säkerhetspåminnelser. Nästan alla brottsoffer har anmält stölderna och rånen till den svenska polisen men hittills har vi aldrig fått ett enda meddelande om att något brott mot kinesiska turister har klarats upp.”

– Jag tycker att det ganska självklart att publicera den. Det (kineser) är en ganska stor turistgrupp i Sverige, ambassaden har problem med stölder och han (ambassadören) tycker något om det. Det vore anmärkningsvärt att neka en sådan aktör att påpeka att det finns problem i Stockholm för turisterna.

Vad har du fått för reaktioner?
 – Jag har inte fått ett enda mejl. Det har inte varit några reaktioner över huvud taget, mer än att den (debattartikeln) är läst.

Då har Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski fått desto fler reaktioner på att ta in annonsen, där den Kinesiska staten ger sin syn på upploppen i Hongkong och bland annat skriver något som ser ut att underminera mediernas roll: Du har sett och hört mycket om händelserna och protesterna i Hongkong. Men det du läser, ser, hör, eller delar i sociala medier, är bara en del av ett komplext socialt, ekonomiskt pussel. Ett pussel vi kommer att lösa på egen hand. Och det kan ta tid”.

Dagens Nyheter har publicerat en egen artikel om beslutet att publicera annonsen.

Där berättas att annonsen bedömdes vara kontroversiell och skickades för utgivarkontroll.

”Det är aldrig enkelt med opinionsannonser och det finns ofta goda argument åt båda hållen, men vår grundhållning på DN har under lång tid varit att ha en generös policy på området. Det hör till vår liberala tradition att tillåta medan att stoppa är undantag”, säger Peter Wolodarski i Dagens Nyheter.

Till saken hör också att den svenska förläggaren Gui Minhai sitter fängslad i Kina sedan 2015.