Här är de nominerade till Moderata Ungdomsförbundets förbundsstyrelse. Oenighet kring flera kandidater.

Den 23-25 november har Muf förbundsstämma på Aros Congress Center i Västerås. En ny förbundsstyrelse kommer att väljas och nu nominerar distrikten sina kandidater. Vid den senaste förbundsstämman som ägde rum den 27-30 oktober 2016 på Slagthuset i Malmö var det ordförandestrid mellan den dåvarande förbundsordföranden Rasmus Törnblom och Benjamin Dousa, som gick segrande ur striden. Denna gång blir det ingen ordförandestrid då Benjamin Dousa är  ensam kandidat till posten och alltså sitter kvar i två år till.

här är distriktens kandidater

förbundsordförande
Benjamin Dousa, Stockholm

första vice förbundsordförande
Helena Nanne, Skåne, i dag andra vice förbundsordförande

andra vice förbundsordförande
John Weinerhall, Östergötland

 

ledamöter

Ida Eriksson, Jönköping

Viktor Lundblad, Västra Götaland

Elin Petersson, Blekinge

Joel Nordkvist, Jämtland

Erik Engstrand, Örebro

Fredrik Hultman, Uppsala

Matilda Harar, Stockholm

Savo Sevic, Stockholm

Även då distrikten är samstämmiga kring presidieposterna så råder en del oenighet kring vilka ledamöter som ska väljas. Noterat är att Muf Jämtland inte nominerar Joel Nordkvist, som är nuvarande ledamot i förbundsstyrelsen och kommunpolitiker för Moderaterna i Östersund, trots att han kommer därifrån och borde vara deras representant. Muf Skaraborg sticker ut ur mängden då de lämnar flera vakanser och väljer att inte nominera Savo Sevic, Viktor Lundberg, John Weinerhall och Fredrik Hultman. Det råder också delade meningar om huruvida Savo Sevic, som är tidigare riksordförande för Moderat Skolungdom, ska bli vald då ett flertal bland andra de tunga distrikten Skåne och Göteborg har valt att inte nominera honom.