Grön Ungdom ska byta ut sina två spåkrör och dessutom utse en förbundssekreterare. Här är valberedningens förslag.

Under hösten har Hanna Lidström och Axel Hallberg har tidigare i höst sagt att de inte kandiderar som Grön Ungdom och därmed avgår.

Till nya språkrör föreslås Aida Badeli och David Ling.

Aida Badeli kommer från Göteborg och sitter i förbundsstyrelsen och driver särskilt frågor inom jämställdhet och feminism.

David Ling är ekonomisk-politisk talesperson i förbundsstyrelsen och kommer från Gävle.

Grön Ungdom återinför även rollen som förbundssekreterare.

Här föreslås Sara Söderström som de senaste åren har jobbat för  EU-parlamentarikern Jakop Dalunde i Bryssel.

– Vi har gjort ett gediget arbete med att analysera vad vi som förbund och parti har för behov och utmaningar framöver. Våra kandidater svarar bra mot utmaningarna och kan lyfta Grön Ungdom och nå fram i de viktiga frågorna, säger Petra Elf, sammankallande i Grön ungdoms riksvalberedning.

Beslut om nomineringarna ska tas på Grön Ungdoms riksårsmöte 8-10 februari 2019.