Fem liberaler ska arbeta i partiets samordningskansli i Regeringskansliet.

Liberalerna har valt att inrätta ett samordningskansli i samarbetet med regeringen, som består av Socialdemokraterna såväl som Miljöpartiet.

”Med ett samordningskansli får vår liberala politik ett större genomslag och vi kommer på ett bättre sätt kunna bevaka våra liberala intressen”, förklarar Johan Pehrson, gruppledare för Liberalerna, i en kommentar.

Liberalernas samordningskansli leds av Sophia Metelius som är chef och Erik Scheller som är biträdande chef. Malin Strid, Anna Prucha och Joakim Rönnbäck har anställts som politiskt sakkunniga.

Centerpartiet, som också ingår i regeringssamarbetet, har valt att inte ha något samordningskansli.