Förbundsordförande Gustav Kasselstrand och vice förbundsordförande William Hahne avgår sedan de har blivit uteslutna ur moderpartiet, Sverigedemokraterna, anklagade för kopplingar till extremister och för skild ideologisk uppfattning.
 
SDU Stockholms ordförande Viktor Carlson har tävlat med den nuvarande förbundssekreteraren Jessica Ohlson, som har varit avstängd från Sverigedemokraternas kansli. I kampen om ordförandeposten har Tobias Andersson haft moderpartiets stöd.
 
Valberedningens förslag på ny förbundsordförande landade i Jessica Ohlson med två tidigare suppleanter som vice och andre vice ordförande.
 
Det kan innebära att Sverigedemokraterna bryter med SDU, rapporterar medier som Dagens Nyheter och Aftonbladet.
Eddie Ek är föreslagen till förbundssekreterare och Sofia Hansson till förbundskassör. Dessa tillsätts av förbundsstyrelsen.
de föreslås leda SDU
Jessica Ohlson, Uppsala, förbundsordförande (tidigare förbundssekreterare)
Adam Berg, Sona, vice förbundsordförande (tidigare suppleant)
Eddie Ek, Åstorp, andre vice förbundsordförande (tidigare suppleant)

ledamöter

Filip Djupenström, Avesta (tidigare suppleant)
Johan Juthberg, Sala (omval)
Sofia Hanson, Götebor (tidigare suppleant)
Tobias Utter, Karlstad (ny)
Marcus Kjellgren, Luleå (ny)
Jacob Ravensberg, Halmstad (ny)

suppleanter
Jacob Krasowski, Stockholm (omval)
Julia Enberg, Luleå (ny)
Fredrik Svensson, Växjö (ny)
Miranda Foxall Persson, Sölvesborg (ny)
Louise Ask, Malmö (ny)
Sara Engström, Göteborg (ny)

de avgår
Gustav Kasselstrand, förbundsordförande
William Hahne, vice förbundsordförande
Pontus Andersson, andre vice förbundsordförande
Eric Myrin, ledamot
Daniel Hallin, ledamot
Camilla Jonasson, ledamot