Tre kristdemokratiska ledamöter kommer under våren att vara tillfälligt frånvarande. Det innebär att nya krafter får chansen.

Andreas Carlson, vice ordförande i justitieutskottet och gruppledare i riksdagen ska vara föräldraledig till och med den 17 mars. Han ersätts av Mattias Ingeson, Eksjö, på riksdagsbänken. Vice gruppledare Camilla Brodin, kommer att leda riksdagsgruppen, medan Ingemar Kihlström, justitieutskottet, är blir tillförordnad rättspolitisk talesperson för partiet.

Jakob Forssmed, ekonomisk-politisk talesperson, är på föräldraledig till och med den 20 februari. Han ersätts i riksdagen av Marcus Jonsson, Sundbyberg. Tillförordnad ekonomisk-politisk talesperson blir under tiden Hampus Hagman, skatteutskottet.

Michael Anefur, ledamot i Socialutskottet och Kristdemokraternas socialpolitiske talesperson, är tjänstledig fram till sommaren på grund av sjukdom. Cecilia Engström, Helsingborg, ersätter honom i riksdagen medan Acko Ankarberg och Pia Steensland, Socialutskottet, ska föra partiets talan i socialpolitiska frågor.