Svensk Hållbarhetsranking  mäter hur den svenska allmänheten ser på 200 företag utifrån hållbarhet, samhällsansvar, öppenhet och långsiktighet. Till grund ligger en enkät bland 25 000 personer i åldern 18-74 som har fått frågor om företagens hållbarhetsarbete och förtroende.
 
1. Etta kommer konsumentföretaget som alla svenskar har en relation till, Ikea.
2. Tvåa kommer b2b-företaget Scania, som få svenskar lär ha gjort affärer med.
3. Trea kommer Apoteket.