Regeringen berättar i ett pressmeddelande att Datainspektionen ska byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten. Den nygamla myndigheten tillförs 30 miljoner kronor ”för att stärka arbetet med den personliga integriteten”.
 
Regeringen skriver att data ”måste kunna användas på ett sätt som återspeglar det moderna samhällets behov. Det måste finnas förutsättningar för att utveckla och använda tjänster som ökar medborgarnas livskvalitet och näringslivets konkurrenskraft. Sverige behöver kunna hantera och möjliggöra den utveckling som sker av avancerad informationsteknik, som exempelvis artificiell intelligens (AI) och algoritmer som behandlar stora datamängder”.
Förändringen ska genomföras stegvis under nästa år.

Integritetsskyddsmyndigheten
* blir en central tillsynsmyndighet.
* får ett ändrat uppdrag så att ”dess stödjande och rådgivande roll blir tydligare”.
* tillförs 30 miljoner kronor extra från och med 2018 för att stärka myndighetens arbete, bland annat med de nya uppgifter som EUs dataskyddsförordning medför.
* ska bättre ”kunna stödja och ge råd till myndigheter, företag och allmänheten när det gäller personuppgifts-behandling och EU-regelverket” så ”att digitala tjänster ska kunna utvecklas”.
* får också i uppdrag att ”löpande följa utvecklingen inom integritetsskydd och rapportera till regeringen om den mest aktuella och betydelsefulla utvecklingen som påverkar den personliga integriteten”.
* får fler uppgifter och fler befogenheter när EUs dataskyddsreform börjar gälla under 2018.