Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (mp) vill få till fler mötesplatser för unga hbtq-personer. Men finns det inte redan mötesplatser som till exempel Pride och QX?

Regeringen har fattat beslut om att Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor, MUCF, att ”stärka förutsättningarna att skapa mötesplatser för unga hbtq-personer”. Tanken är att komma till rätta med psykisk ohälsa som ska vara mer utbredd i gruppen.

Åsa Lindhagen förklarar:

– MUCF ska försöka var med och underlätta arbetet (med att få till mötesplatser) i dialog med inte minst civilsamhället, företrädare för organisationer för hbtq-personer, om vad de ser för behov och hur man kan skapa mötesplatser på olika sätt.  Mötesplatser kan konkret handla om att en kommun viker en kväll i veckan av sin fritidsverksamhet för unga hbtq-personer.

Vilka skulle kunna vara huvudmännen för mötesplatserna?

– Det kan till exempel vara kommuner, men också civilsamhället.

MUCF får resurser för att genomföra uppdraget, som ska vara slutfört mars 2021.

Kan det sedan handla om att stötta mötesplatserna ekonomiskt?
 – Det kan det alltid handla om. Men först ska MUCF arbeta med frågan.

Det finns ju en del sajter och communities för redan i dag för unga hbtq-personer, vad behövs mer än av dom drivs idag?

– Vi ser att det finns en stor psykisk ohälsa bland unga hbtq-personer, då vet vi att, då vet vi att trygga mötesplatser, till och med kan ha en livsavgörande betydelse. Då behöver vi vara med och skapa fler mötesplatser. Det är något unga hbtq-personer efterfrågar.