I går presenterade Statisiska centralbyrån, SCB, årets novembermätning av partisympatier. Mätningen visar en statistisk säkerställd ökning när det gäller stödet för Sverigedemokraterna från de tillfrågade i kategorierna ”personer med utländsk bakgrund” och ”utrikes födda” sedan den förra mätningen i maj. Det handlar om en ökning med 2 procentenheter till 5,3 procent respektive 4,7 procent. 
 
Jonas Hinnfors är professor i statsvetenskap på Göteborgs universitet och har forskat om invandringspolitik och partibeteende. Han tror att Sverigedemokraternas budskap, trots att det förefaller paradoxalt i fråga om den invandringspolitik som partiet för, kan framstå som attraktivt för många med invandrarbakgrund. 
 
– Vad vi kan se generellt är att Sverigedemokraterna lockar till sig människor med låg inkomst, utbildningsgrad och som har en osäker position på arbetsmarknaden.
 
Målgruppen motsvaras faktiskt av en inte så liten del av de som själva är invandrare och det kan vara en förklaring till varför Sverigedemokrateras budskap appellerar till denna väljargrupp.
 
Han pekar också på att många röstar trots, och inte på grund av, synen på invandring. Att många anser att Sverigedemokraterna är det enda oppositionspartiet i en riksdag vars partier många inte känner representerar dem. 
 
– Andelen personer med utländsk bakgrund som röstar har minskat från ett röstetal i nivå med genomsnittet till snarare ligga på hälften i dag. Många känner sig utanför det politiska etablissemanget och är mer benägna att rösta på ett populistiskt parti. Då blir Sverigedemokraternas enkla lösningar på samhällsproblem mer attraktiva. 
 
Även Sverigedemokraternas syn på islam delas, enligt Jonas Hinnfors, av många kristna invandrare med erfarenheter av religiöst förtryck i hemlandet.
 
– Ett budskap som Sverigedemokraterna förmedlar är att det är fel på muslimer, ett budskap som inget annat parti står för. Det är en uppfattning som en del kristna invandrare möjligen sympatiserar med ,även om det är svårt att veta säkert. 
 
Varför har Sverigedemokraterna gått fram så markant bland personer med utländsk bagrund sedan maj 2012?
– Det hänger ihop med Sverigedemokraternas framgång generellt. Tidigare pendlade partiet runt det senaste valresultatet (5,7 procent) men sedan de successivt har börjat prata om andra frågor och breddat sig en aning, har de ökat. Strategin att bli ett mer rumsrent parti har förmodligen varit bra och lockat andra typer av väljare som inte tillhör kärngruppen på 7-9 procent som håller invandringspolitiken som den viktigaste politiska frågan.
 
Oscar Örum