– Göteborgs Stad har hittills sett Almedalen som en viktig arena för oss att driva nationellt påverkansarbete och har varit ett bra forum för oss i Västsverige att nå nationella beslutsfattare och opinionsbildare, säger Maria Rogstad Norberg angående investeringssumman på Almedalsveckan.

Göteborgs Stad har 70 personer på plats i Almedalen som representerar nio förvaltningar och åtta kommunala bolag. De deltar för sjunde året i rad, som en del av den Västsvenska Arenan, ett samarbete med sju andra västsvenska parter inom offentlig sektor, näringslivet och akademin.

– Vi har en gemensam arena med deltagaravgifter vilket är en stor del av kostnaden. Vi har gjort bedömningen, genom kommunstyrelsen, att det är vettigt att samverka för att lyfta västsvenska frågor till nationell nivå, säger Maria Rogstad Norberg och lägger till:

– Vi är Sveriges näst största stad men befinner oss längre bort från nationella beslutsfattare än till exempel Stockholm. Det kan vara en anledning varför vi investerar mer pengar på Almedalsveckan.

Hur ser ni på att ni toppar listan?

– Det handlar om att ständigt utvärdera om vi får ut tillräckligt mycket av de investeringar vi gör och att alltid reflektera över vad vi lägger skattepengar på. Vi försöker sänka kostnaderna genom att samordna stadens deltagande centralt. Almedalen har hittills varit en bra och viktig arena men det måste utvärderas kontinuerligt, särskilt när nya arenor som Järvaveckan växer fram.