Efter protester från Liberalerna, Vänsterpartiet och Moderaterna, har regeringen gått vidare med sitt förslag om utökade maktbefogenheter till lagrådet. Men varför är det s bråttom att arbetet har genomförts med stor hast underhelgen? Lite ironiskt kan ursprunget komma från borgerligt håll.

Det var i torsdags som regeringen skickade ett utkast på en ny lag från regeringen. Förslaget gick ut på att regeringen under tre månader ska få makt att fatta en rad beslut som idag måste beslutas av riksdagen. Det väckte debatt i sociala medier och protester kom från Liberalerna, Vänsterpartiet och Moderaterna. Under helgen har regeringen lyssnat på kritiken och i det nya förslaget som har gått till remiss till lagrådet finns nu en konstruktion som där riksdagen regeringen visserligen kan ta beslut utan att fråga riksdagen, men där riksdagen efteråt kan häva besluten. Nyheten om förslaget kommer samtidigt om statsminister Stefan Löfven i Dagens Nyheter berättar att Coronakrisen kommer att pågå i ”månader” framåt och kommer att skörda ”tusentals” dödsoffer. Externt kan det uppfattas som om regeringen har fått fullständig panik. Men upprinnelsen till förslaget om ökade maktbefogenheter kan komma från ett mer borgerligt håll, Region Stockholm, som styrs ytterst av Finansregionrådet Irene Svenonius (m). Det är i Stockholm som flest corona-drabbadet vårdas och kommer att behöva vårdas under den närmaste tiden. Och risken för att utrustningen ska ta slut är uppenbar. Enligt Dagens Opinions uppgiftslämnare har från regionen kommit krav på att få in utrustning från andra regioner. Men de andar regionerna vill förfoga över sin egen utrustning och då krävs att regeringen ska kunna fatta beslut om att föra över resurser från en region till en annan. Detta efter uttrycklig begäran från Region Stockholm. Även privata företag kan riskera att få sin sjukhusutrustning konfiskerad.  Tanken är att regeringen ska ge mandat till Socialstyrelsen att flytta resurser från en region till en annan.

Kraven från Stockholm väcker starka känslor bland politiker som representerar övriga Sverige och riskerar att fördjupa konflikten mellan stockholmare och landsbygdsbor.

”Har vi grejer, då hjälper vi varandra. Det här skapar bara en irritation. Nu är det opinionsundersökningar som ska tillgodoses och inte att göra bra saker för människor”, säger Ulf Berg (m), ordförande för regionstyrelsen i Dalarna, till Expressen.

Han säger vidare att det ”känns lite så där om vi avsätter skattemedel till det, och så ska det genom regeringsbeslut delas ut vind för våg för att andra missköter sig”.

I ett pressmeddelande ger regeringen sin version av vad de utökade maktbefogenheterna ska användas till:

”Regeringen ser framför sig att de åtgärder som skulle kunna bli aktuella främst är de som exemplifieras i utkastet till lagrådsremiss, såsom tillfälliga begränsningar av andra folksamlingar än allmänna och offentliga sammankomster eller tillfälliga nedstängningar av platser där folk samlas, även om vi inte utesluter andra åtgärder. Regeringen kommer alltid föra nära samtal med våra expertmyndigheter om vad som är effektivt för att motverka virusets spridning. Om förslaget efter lagrådsgranskning och efterföljande proposition godkänns av riksdagen och det blir aktuellt med förordningar måste varje åtgärd övervägas utifrån sina egna förutsättningar och vara proportionerlig”.