Det ser ut att bildas ett opinionsmätningslandskap där Ipsos och Kantar ger relativt lika resultat, medan Inizio har högre för Alliansen och Moderaterna medan Yougov håller Moderaterna lägre och SD avsevärt högre. Det verkar råda en större samstämmighet kring de små partierna än de stora. Hur ser du på denna bild?
Jag ser samma utveckling som dig. Nu har jag givetvis bara tillgång till mina egna rådata, men det verkar som om det primärt är väljarströmmen från S och M till SD, som vi läser annorlunda. I våra mätningar är andelen S-väljare från 2014, som ville rösta SD om det vore val idag, cirka 1 av 6, medan motsvarande andel bland M-väljare är nästan 1 av 4. Dessa andelar har varit relativt stabila i flera månader, berättar Lars Gylling via mejl.

Vad beror mätskillnaderna på?
– Nu har de flesta av våra branschkollegor justerade metoder under den här valperioden, så från ett professionellt perspektiv blir det väldigt spännande att dra erfarenheter av detta efter valet. Förutom de skillnader som fortfarande kan bero på metoden (telefon och/eller online), finns det en mycket specifik skillnad i antalet frågor som ställts. Till exempel använder vi bara en fråga: Hur skulle du rösta om det vore riksdagsval i dag? Flera av våra kollegor ställer följdfrågor till väljare som inte vet vilket parti de skulle rösta på idag, till exempel: Vilket parti lutar det mot?.  Och om de inte svarar på denna fråga heller kan de få ytterligare en följdfråga: ” Vilket parti tycker du är minst dåligt?”.

Lars Gylling utvecklar:

– Dessa följdfrågor har vi valt att inte inkludera i våra partisympatisiffror hos Yougov. Därför kommer vi alltid att ligga lite lägre på partier med höga andelar tveksamma, som S och M och högre på partier med mycket hög väljarlojalitet, som SD. När jag testar denna effekt minskar SD med ca 1 procentenhet, medan både S och M ökar med några tiondelar. Effekten minskar naturligtvis fram mot valdagen, där andelen tveksamma minskar.

Är skillnaderna relevanta, eller ligger allt inom felmarginalerna?
Skillnaderna är både relevanta och signifikanta, men inte förvånande. Vi såg samma trend i både Norge och Danmark under de perioder då Fremskrittspartiet och Dansk Folkeparti växte kraftigt.

Hur tror du att svenska väljare resonerar de sista veckorna fram till valet? Finns det några partier som har mer bestämda väljare? Fortsätter flödena inom Alliansen?
Nu ber du mig att spekulera utanför tabellernas säkra ram, och där vill jag gärna vänta till en eventuell senare karriär som politisk kommentator.

Slutligen: varför pratas det om det rödgröna blocket vs Alliansen när det rödgröna blocket inte existerar, det finns ju inget pågående valsamarbete mellan S, MP och V som vid förra valet 2014?
Bra fråga. Medierna delar fortfarande partierna i blockar, politiker pratar om blocköverskridande samarbeten och vi mäter ställningen mellan blockens statsministerkandidater, och då är det väl vettigt?