Under det senaste räkenskapsåret ökade omsättningen med 7,4 procent till 73 miljoner kronor. 
 
MMS investerade i mätningar av online-tv samt i mätningar av det samlade tittandet på rörlig bild och gick med en rörelseförlust på -2,8 miljoner kronor. Det är dock en dämpning på 44 procent från föregående år då förlusten hamnade på -5,0 miljoner.
 
Personalstyrkan minskade från 28 till 26 snittanställda.