Sveriges Kommuners och Landstings tidning Dagens Samhälle tappar i omsättning och rörelseresultat och klarar inte de egna målen för år 2018.

Omsättningen minskade med 1 procent till 58,1 miljoner kronor. Det är 2,5 miljoner under vad som hade planerats. Rörelseresultatet minskade från 699 000 till 186 000 kronor.

Som skäl till tappet anger Dagens Samhälle sviktande annonsintäkter och ökade redaktionella utgifter. Dagens Samhälle lämnade även ett koncernbidrag på 1,8 miljoner kronor till dotterbolaget Dagens Samhälle Insikt. Resultat efter finansnetto klockar in på 539 000 kronor, vilket ger en marginal på 0,9 procent, vilket ligger under målet på 5 procent över en konjunkturcykel.

Det försämrade resultatet kan möjligen öppna för en affär med Bonnier Business Media, som har sneglat en del på Dagens Samhälle, som skulle passa in i portföljen jämte titlar som Veckans Affärer, Dagens Medicin och Aktuell Hållbarhet.

Rolf van den Brink