I sin motion förslår han att riksdagen fattar beslut ”om att se över möjligheten att fortsätta underlätta samarbetet mellan Trafikverket och våra lastbilstillverkare” och ”utreder möjligheten att E20 blir Sveriges första elväg”.  
 
Enligt Sten Bergheden lade den förra Alliansregeringen 100 miljoner kronor på testprojekt med elvägar. Idag jobbar Volvo, Scania och Siemens tillsammans med Trafikverket med att hitta lösningar för elvägar.
 
”Elvägen skulle kunna bidra till att reducera utsläpp, samtidigt som den kan lösa den ökande efterfrågan på vägtransporter i Sverige”, skriver Sten Bergheden och vidare:
 
”Samtidigt som nu E20 börjar byggas ut bör man undersöka möjligheterna att planera, anpassa och projektera vägen till en av landets första elvägar.

Detta eftersom E20 är en av landets viktigaste transportvägar för gods- och persontrafik och är ett huvudstråk mellan Stockholm och Göteborg. E20 binder dessutom samman våra stora lastbilstillverkare Volvo i Göteborg och Scania i Södertälje.”

Tre tekniker har studerats: luftledningar, vägskena och trådlös överföring.
”Den teknik som utvecklats längst och som därmed snabbast kan bli verklighet är luftledningar”, anser Sten Bergheden.