Managementkonsulterna Centigo tappar sin affärsområdeschef för ”business transformation”, till martech-konsulten Curamando.

Det är Evelina Wallers som får jobbet som Sverigechef för Curamando. Hon ersätter Mattias Olofsson, grundare av Curamando, som blir vd för den nybildade bolagsgrupp som Curamando, tillsammans med den nya storägaren, riskkapitalbolaget Altor, bildade i början av december 2019.

”Med Evelina långa erfarenhet som konsult inom affärsutveckling och transformation kommer hon att vara värdefull för Curamandos fortsatta tillväxt i den nya fas som vi nu går in i med den nya gruppen”, kommenterar Mattias Olofsson.