För att ett företag ska få inträde i Haganätverket krävs, förutom en medlemsavgift på 240 000 kronor, att ledningen förbinder sig att minska CO2-utsläppen med minst 40 procent till år 2020. Bland annat ingår Coca-Cola, McDonalds, Statoil och Scan i nätverket.
 
Enligt bokslutet har elva av tolv företag lyckats göra omfattande utsläppminskningar, berättar Hagaintitiativets programdirektör Nina Ekelund.
 
– Genom att räkna enligt GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol) går det till punkt och pricka mäta om utsläppen ökar eller minskar. Jag tycker det är kul att se att det går åt rätt håll och att vi samtidigt på ett transparent sätt kan ta hål på myten om att klimatåtgärder måste vara dyra, svåra och långtråkiga att genomföra. 
 
Det var bara Statoil Fuel & Retail som avvek från trenden och uppvisade ett försämrat resultat. Men det beror snarare på en teknisk omräkningsfråga, försäkrar Nina Ekelund. 
 
– De har gjort energieffektiviseringar men omräkningen från kilowattimmar till koldioxid slår hårt mot just Statoil. 
 
Nytt för årets bokslut är att lönsamhetsaspekten av klimatåtgärderna uppmärksammas tydligt. Coca-Cola har till exempel minskat energiförbrukningen med 5 procent per liter dryck till följd av att rutinerna för avstängning av utrustning har sett över. 
 
– Hagainitiativets vision är ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan. Med tanke att världens regeringar har misslyckats att komma fram till ett fungerande klimatavtal är det avgörande att företag ställer om sin klimatpåverkan. Vi vill påverka andra företag att göra likadant, för det är i den privata sektorn som pengarna finns, och det är där de positiva klimateffekterna kan bli riktigt stora.
 
Enligt Nina Ekelund har det mediala intresset för rapporten varit skralt. Men det är framför allt beslutsfattare och intresseorganisationer som Hagainitiativet vill nå med bokslutet. 
 
– Vi kommer att skicka klimatbokslutet till riksdagsledamöter från finans-, närings- och miljöutskotten men också sikta in oss på organisationer som Svenskt Näringsliv och Företagarna.
 
Är det några nya företag som är på väg in i nätverket?
– Vi har precis fått in tre nya: Sveaskog, Green Cargo och Folksam. Vi vill samla företag från olika branscher och skapa ett slags mini-Sverige. Men tanken är att vi ska kunna sitta och prata kring ett bord, så vi har satt ett tak på 18 företag. 
 
Genom att utgå från hur regeringen mäter utsläpp har medlemsföretagen fått ange ett basår senare än 1990 att utgå ifrån. Axfoods har valt 2009 vilket innebär att det blir benchmarkangivelsen som årets resultat jämförs med. Folksam och Green Cargo har anslutit nätverket under året och finns därför inte med i sammanställningen för 2013. 
 
Förändring i C02-utsläpp från basår till 2013, basår inom parentes
* Coca-Cola Sverige – 66 procent (2007)
* Axfood – 64 procent (2009)
* Sveaskog – 60 procent (2005)
* McDonalds – 52 procent (2010)
* Stena Metall – 34 procent (2008)
* Scan – 30 procent (2003)
* Fortum – 30 procent (2010)
* Lantmännen – 19 procent (2009)
* Löfbergs – 15 procent (2005)
* Vasakronan – 13 procent (2010)
* JM – 12 procent (2010)
* Statoil Fuel & Retail – +41 procent (2008)
 
Oscar Örum