Det är Karin Nelsson, seniorkonsult på Inizio, som har bjudits in av CNN för att bevaka det amerikanska presidentvalet på plats hos dem i Washington. På plats ska hon bland annat ta del av opinionsmätningar och medverka i produktionen.
 
– Jag har skrivit på sekretessavtal och kan inte säga så mycket om vad jag ska göra där, säger Karin Nelsson.
I Sverige har Karin Nelsson varit med och satt upp Schibsteds undersökningspanel, som använder Aftonbladet och Svenska Dagbladet till att rekrytera paneler och skicka ut korta enkäter.
– Jag har varit i USA många gånger och berättat vad Schibsted gör. Undersökningsbranschen ändrar sig snabbt och då vill man hitta nya sätta att göra mätningar på. Särskilt intressant är det att göra korta mätningar utan incitament. Jag har träffat flera mediehus som Washington Post och CNN.

Så du kanske ska sätta upp en liknande panel för CNN som Schibsted har här i Sverige?
– Jag har lovat att inte berätta vad jag ska göra.

Är ditt uppdrag arvoderat?
– Det kan jag inte kommentera.