Civilekonomerna och Jusek vill gå samman och bilda ett gemensamt fackförbund med över 130 000 medlemmar.

Både Civilekonomerna och Jusek sorterar under akademikernas fackliga centralorganisation Saco och har ambitionen att bli det näst största Saco-förbundet efter Sveriges Ingenjörer som har närmare 150 000 medlemmar. Blir sammanslagningen av bildas det åttonde största fackförbundet i Sverige.

Civilekonomerna organiserar ekonomer och har runt 44 000 medlemmar. Jusek organiserar jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare och har närmare 90 000 medlemmar.

”Genom att bilda ett nytt förbund samlar vi kraften i våra organisationer. Tillsammans blir vi näst största förbund i Saco och en stark röst för våra medlemsgrupper. Det ger oss ännu bättre förutsättningar att skapa verklig medlemsnytta”, kommenterar Sofia Larsen, Juseks ordförande.

”Civilekonomerna och Jusek delar värdegrund och facklig ideologi. Ett nytt förbund skapar en unik möjlighet att åstadkomma medlemsnytta, innovation och inflytande på riktigt”, kommenterar Lee Wermelin, Civilekonomernas ordförande.

De två förbundsstyrelserna har fattat ett beslut om att verka för att bilda ett nytt, gemensamt förbund. Detta ska beredas gemensamt och presenteras för respektive förbunds fullmäktige. Före 2020 ska det nya   förbundet kunna bildas.