Inför rapportsläppet har många av Cisions kunder fått sina pressutskicks system uppdaterade. Och alla är inte nöjda.

Uppgiftslämnare som Dagens Opinion har varit i kontakt med berättar att flera bolag tycks ha haft problem med sina utskick av pressmeddelande. Det handlar bland annat om ofullständiga utskick och pressmeddelanden som inte kommer ut på webbsidor.

Cisions Norden-vd Magnus Thell berättar att uppdateringen till Connect 2.0, som handlar om själva utskicksdelen har pågått hela året.
– Vi uppdaterade först pr-kunder som inte är börsnoterade och gjorde ett rigoröst säkerhetsarbete. Sedan uppdaterade vi börsbolagen och vi har försökt hålla kunderna i händerna, säger Magnus Thell.

Efter en koll med kundcentret fortsätter han:

– VI har uppdaterat hos över 500 kunder som ha kört ut 70 rapporter i dag som vi har kvalitetsgranskat. Vi har taft två incidenter, men det har vi löst.  Vi är oförstående till (de kritiska) synpunkterna. Vi har snarare fått positiv kritik, säger Magnus Thell, som uppmanar drabbade kunder att höra av sig:

– De går snabbare om de hör av sig direkt till oss. Vår ambition är att ha de bästa lösningarna för den här typen av känslig information och vi vill att de landar rätt.