Enligt Cisions mätningar har det sedan 1 oktober publicerats 16 259 artiklar om Håkan Juholt på internet. Fredrik Reinfeldt har omnämnts i 9 677 artiklar. Bara under den senaste veckan publicerades 3 000 artiklar där Håkan Juholt omnämndes.
I 21 procent av artiklarna spekulerades det över Håkan Juholts avgång. I 4 procent av dessa artiklar har även efterträdare diskuterats.
”Huruvida det har varit ett mediedrev eller inte och om det var en viktig anledning till att Juholt tvingades avgå låter jag vara osagt. Vi kan dock konstatera att han inte har varit hjälpt av publiciteten”, skriver Alexander Mason, sälj- och marknadsdirektör på Cision i en kommentar.
Under samma period genererade uppståndelsen kring vårdbolaget Carema 4 572 artiklar.
Även Angela Merkel, nämnd i 4 873 artiklar fick stryk av Håkan Juholt.